Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Veiligheid   l   Contact

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

info@soch.nl

Veiligheid

Stroomschema Collectief Winkelverbod

Protocol

Inschrijven

Huisvredebreuk

Aangifteformulier winkeldiefstal

Collectieve Waarschuwing

Individueel Winkelverbod

Collectief Winkelverbod

Protocol Whatsappgroep

Handelen bij aanhouding voor winkeliers en personeel 

Beheerder:

Walter Kuijpers

Burgemeester Loeffplein 70

5211 RX  ’s-Hertogenbosch

+31(0)622517419  

wcarena@solcon.nl