Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Projecten   l   Links   l   Contact

SOCH

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch


‘De pot voor 2017 is op’


Op dit moment heeft het SOCH nog ongeveer € 800,-- in kas.

De laatste aanvraag die we in behandeling hebben genomen is de Intocht van Sint Nicolaas (aangevraagd op 23 augustus).


Aanvragen die na genoemde datum zijn binnengekomen zijn aangehouden; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het is altijd mogelijk dat een evenement niet het gevraagde bedrag nodig heeft waardoor er weer geld beschikbaar is.


(Deels) gehonoreerde aanvragen en afgewezen aanvragen vindt u op de pagina Aanvragen met uitzondering de aanvraag van de sfeerverlichting die dit jaar volledig vernieuwd zal worden.


Bij het beoordelen van de aanvragen wordt steeds naar de criteria gekeken, deze vindt u op hetzelfde tabblad. Het belangrijkste criterium is wat het de ‘betalers’ van SOCH, detailhandel en horeca in de binnenstad van 's-Hertogenbosch brengt. Extra bezoekers naar de binnenstad? De stad extra op de kaart zet? Meer omzet?
Nieuwsarchief

Tarieven reclamebelasting binnenstad 2018

Oud festival directeur Wim Claessen opent expo Boulevardaffiches

Volop Den Bosch update 1e kwartaal 2017

Volop Den Bosch 2e kwartaal

Gastvrij parkeren

Nieuwsbrief 14

Huishoudelijk reglement

Brief objecten openbare ruimte

Kaart openbare ruimte

Notulen ALV

Financieel jaarverslag

Voorlopige begroting SOCH 2017

Waterweek boekje

Evenementen 2017 en subsidie

Jaarverslag 2016

Criteria

Update VOLOP december 2016

Nieuwsbrief 12

2016 Retail gemeenten atlas

Begroting SOCH 2016

160323 Verslag RvA

160224 SOCH Brainstorm

2015 Jaarverslag

160121 Nieuwsbrief 5

151014 Notulen

Ideeën brainstorm 2016


Agenda 2017

Oktober

04 Bestuur

November

15 Bestuur