Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Veiligheid  l  Brede Bossche Binnenstad  | Contact  l  Links

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

info@soch.nl

Nieuwsarchief

Brochure uitbreiding gebied en branchering

Financiële positie 29 augustus 2023 Uitnodiging open koffie sessies

Kick-off uitbreiding SOCH

Presentatie Den Bosch Partners

Cijfers 2022

Projectplan 2023 DBP

Jaarverslag 2022

Nieuwsbrief Den Bosch PartnersAgenda 2023

29 augustus (bestuursvergadering)

10 oktober (bestuursvergadering)

14 november (bestuursvergadering)

UITNODIGING


Op dinsdag 28 november organiseert Den Bosch Partners een avond voor alle ondernemers in Hotel Central (ingang Burgemeester Loeffplein 98)


Agenda

18.15 – 19.30 uur: inloop met koffie/thee en een broodje

19.30 – 21.00 uur: Den Bosch Partners (Chrisje Clement en Eric van de Elshout)

Wat kunt u het komende jaar van DBP verwachten?
Programma 4e kwartaal 2023 (incl. project Heilige Huisjes)
De uitrol van een digitaal dashboard (bezoekersstromen en verblijfsduur in de binnenstad)
Presentatie van de eerste drie gebiedspaspoorten (sfeergebieden)
Introductie communicatie platform Chainels in de binnenstad voor alle ondernemers*
21.00 uur: Informele borrel

*In het 2e gedeelte van de avond leggen wij jullie het nieuwe communicatieplatform Chainels uit. Dit platform is inmiddels in zo’n 200 winkelgebieden in Nederland actief en zal vanaf begin december gebruikt gaan worden als het communicatieplatform voor ondernemers in de brede binnenstad. Niet alleen wij als Den Bosch & Partners maar zeker ook de gemeente, retail, horeca en vastgoedeigenaren kunnen hierdoor onderling en overall communiceren. Later gaan we dit uitbreiden met de cultuursector, politie en brandweer. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers zich hierbij aansluiten!


Meld je nu aan door een email te sturen naar info@soch.nl  (in verband met de broodjes en de borrel)


Verzoek tot aanmelding voor Chainels

Klik op Aanmelden Den Bosch Partners Community om je aan te melden voor Chainels