Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Projecten   l   Links   l   Contact

SOCH

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

Nieuws


Balans 2017

Winst en verlies 2017

Exploitatie 2017


*************************************************

Noteer vast in uw agenda

 

13 maart Vergadering Raad van Advies (voor alle ondernemers van de binnenstad) en presentatie Gastvrij Parkeren (ook u kunt meedoen!)

Uiteraard ontvangt u van ons nog, per brief, de agenda

 

Aanvang 19.30 uur

Locatie: nog niet bekend

 

De jaarcijfers 2017 zullen uiterlijk 1 maart op deze site staan.


******************************************************

Wat een energie in onze stad! - Volop Den Bosch 4e kwartaal
Nieuwsarchief

Jaarverslag 2017

Nieuwsbrief 16

Volop Den Bosch 3e kwartaal

Tarieven reclamebelasting binnenstad 2018

Oud festival directeur Wim Claessen opent expo Boulevardaffiches

Volop Den Bosch update 1e kwartaal 2017

Volop Den Bosch 2e kwartaal

Gastvrij parkeren

Nieuwsbrief 14

Huishoudelijk reglement

Brief objecten openbare ruimte

Kaart openbare ruimte

Notulen ALV

Financieel jaarverslag

Voorlopige begroting SOCH 2017

Waterweek boekje

Evenementen 2017 en subsidie

Jaarverslag 2016

Criteria

Update VOLOP december 2016

Nieuwsbrief 12

2016 Retail gemeenten atlas

Begroting SOCH 2016

160323 Verslag RvA

160224 SOCH Brainstorm

2015 Jaarverslag

160121 Nieuwsbrief 5

151014 Notulen

Ideeën brainstorm 2016


Agenda 2018