Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Projecten   l   Links   l   Contact

SOCH

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

Nieuwsarchief

Volop april

Late Night Shopping

Brief Burgemeester

Notulen RvA 13-03-2018

Overzicht projecten 2017

Jaarcijfers 2017

Effect gratis parkeren

Gastvrij parkeren

Algemene verordening Gegevens bescherming

Informatiebijeenkomst ‘We are food’

Wat een energie in onze stad! - Volop Den Bosch 4e kwartaal

Nieuwsbrief 16

Volop Den Bosch 3e kwartaal

Tarieven reclamebelasting binnenstad 2018

Oud festival directeur Wim Claessen opent expo Boulevardaffiches

Volop Den Bosch update 1e kwartaal 2017

Volop Den Bosch 2e kwartaal

Gastvrij parkeren

Nieuwsbrief 14

Huishoudelijk reglement

Brief objecten openbare ruimte

Kaart openbare ruimte

Notulen ALV

Financieel jaarverslag

Voorlopige begroting SOCH 2017

Waterweek boekje

Evenementen 2017 en subsidie

Jaarverslag 2016

Criteria

Update VOLOP december 2016

Nieuwsbrief 12

2016 Retail gemeenten atlas

Begroting SOCH 2016

160323 Verslag RvA

160224 SOCH Brainstorm

2015 Jaarverslag

160121 Nieuwsbrief 5

151014 Notulen

Ideeën brainstorm 2016


Agenda 2018

14-08-2018 Bestuur

11-09-2018 Bestuur

09-10-2018 Bestuur

14-11-2018 Bestuur

Komende week ontvangen alle ondernemers die meebetalen aan het SOCH per post van de gemeente 's-Hertogenbosch een enquête met betrekking tot de evaluatie van het Ondernemersfonds in het centrum. Het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch (SOCH) roept ondernemers op je stem te laten horen en de vragenlijst in te vullen. Dat kan door deze terug te sturen in de antwoordenvelop die bij de vragenlijst zit (postzegel niet nodig) of ga naar  www.evaluatiedenbosch.nl (binnenkort online) en kies voor digitaal invullen. De vragenlijst is alleen in te vullen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze tref je in de brief van de gemeente aan.