Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Projecten   l   Links   l   Contact

SOCH

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch


Uitstallingen

Onlangs heeft de gemeente de regelgeving met betrekking tot uitstallingen aangepast.

Uw bedrijf, winkel of horecaonderneming ligt in één van de mooiste (binnen)steden van Nederland. Precies 25 jaar geleden stelden we als gemeente, samen met de ondernemersvereniging regels op voor de inrichting van deze openbare ruimte, waaronder de uitstallingen. Voor de uitstallingen in de binnenstad hebben we inmiddels nieuwe richtlijnen vastgesteld.


Volop Den Bosch update 1e kwartaal 2017
Nieuwsarchief


Gastvrij parkeren

Nieuwsbrief 14

Huishoudelijk reglement

Brief objecten openbare ruimte

Kaart openbare ruimte

Notulen ALV

Financieel jaarverslag

Voorlopige begroting SOCH 2017

Waterweek boekje

Evenementen 2017 en subsidie

Jaarverslag 2016

Criteria

Update VOLOP december 2016

Nieuwsbrief 12

2016 Retail gemeenten atlas

Begroting SOCH 2016

160323 Verslag RvA

160224 SOCH Brainstorm

2015 Jaarverslag

160121 Nieuwsbrief 5

151014 Notulen

Ideeën brainstorm 2016


Agenda 2017

Augustus

9 Bestuur

September

05 Bestuur

Oktober

04 Bestuur

November

15 Bestuur