Werkgebied

Home  l  Algemeen  l  Aanvragen  l  Veiligheid  l  Brede Bossche Binnenstad  | Contact  l  Links

Postbus 1083

5200 BC  ‘s-Hertogenbosch

info@soch.nl

 Agenda 2023

Stemmen: 11 tot en met 25 september

Lees hier: Brochure Uitbreiding gebied en branchering



Informatie- en stemavond

Vanavond (11 september) is er een laatste kans om vragen te stellen en meer te weten te komen over de uitbreiding, de plannen en de wijze waarop u betrokken kan zijn. Op deze avond kunt u ook uw stem gelijk uitbrengen. Deze informatie- en stembijeenkomst vindt plaats in Grasso en begint om 20.00 uur.  Maak gebruik van de ingang ‘Space for Digital Minds’, let op, deze is aan de achterzijde van het gebouw. (aan de kant van de Paardskerkhofweg, zie plattegrond voor meer informatie)


Loopt u tussen 20.00 uur en 21.30 uur gerust binnen, de koffie staat klaar!


Stemmen

Met het stembiljet kunt u uw stem uitbrengen vanaf maandag 11 september 2023 tot en met maandag 25 september 2023, 17.00 uur. Stemmen die na het laatstgenoemde tijdstip binnenkomen worden niet meegenomen in de draagvlakmeting.De formele draagvlakmeting en de telling worden georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch onder auspiciën van Huijbregts Notarissen & Adviseurs.


Let op: In het geval u meer (bijdrageplichtige) ondernemingen in het gebied heeft, dan brengt u voor elke vestiging één stem uit. Graag op het stembiljet aanvinken of uw organisatie wel of niet BTW-plichtig is.


U kunt op verschillende manieren stemmen: Digitaal, per post of het biljet persoonlijk inleveren. Meer informatie

Nieuwsarchief

Brief bij stembiljet

Economisch perspectief brede binnenstad

Brochure uitbreiding gebied en branchering